DĚKUJEME…
.. za důvěru všem z vás, se kterými jsme měli možnost spolupracovat
.. že nám dáváte příležitost oživit veřejný prostor poutavými tématy
.. že si našich výstav a prezentací v ulicích všímáte
.. že dáváte naší práci smysl 🙂
Těšíme se na příští rok s vámi!