Muzeum jde do ulic

květen - září 2021

Ostrava

Putovní výstava po deseti ostravských obvodech, která ve třech částech představila historii a expozice Ostravského muzea, ostravské parky a projekt Do sedel. Připraveno ve spolupráci s Kulturně sportovním spolkem Elegant.