Od letiště k náměstí

prosinec 2021 - leden 2022

náměstí Ostrava - Jih

Výstava na náměstí Ostrava-Jih vás seznámí s dějinami tohoto prostoru. V textech a fotografiích přibližuje, jak se místo výrazně proměnilo za jedno století.