S úctou k těžké práci

listopad - prosinec 2021

Karviná, Opava, Ostrava

Putovní výstava „S úctou k těžké práci“ byla vytvořena ve spolupráci POHO 2030 s Institutem tvůrčí fotografie. Série uměleckých fotografií ze srdce dolu přiblížily těžké momenty hornické práce.