Slezská města včera i dneska

6. 12. - 5. 2. 2023

Ostrava - Černá louka a Masarykovo náměstí

Venkovní putovní výstava česko–polského projektu představuje dílo známého slezského kreslíře, grafika, rytce i kartografa Friedricha Bernada Wernera (1690–1776) Scenographia Urbium Silesiae.

Z jedenácti grafických tabulí bylo vybráno 19 měst na území Horního Slezska. Cílem projektu je srovnání měst na Wernerových rytinách s jejich současnou podobou. Venkovní výstava ukazuje všech 11 skvostných tabulí díla Scenographia Urbium Silesiae, vnitřní část (v Ostravském muzeu) už samotná vybraná města a dochované historické památky, které mohl Werner ve svém díle zobrazit.

Projekt vznikl spoluprací dvou dlouholetých partnerů – Ostravského muzea v Ostravě a polského Muzeum w Raciborzu v krásném historickém městě Ratiboři. Obě výstavy budou v průběhu několika let představeny ve všech devatenácti městech.

V Ostravě si výstavu můžete prohlédnout do 7. 1. 2023 před výstavištěm Černá louka. Od 7.1. do 5.2. pak na Masarykově náměstí. Poté výstava poputuje do Ratiboře a dalších měst.

Více informací ZDE