Talent roku Ostrava!!!

5. 6. - 30. 6. 2023

Ostrava - Masarykovo náměstí

Město Ostrava ocenilo studenty za jejich mimořádné studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech a uměleckých programech.

Program Talent roku navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Studenti vysokých škol nebo univerzit studující v České republice nebo v zahraničí, mohou získat za své studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech až 100 tis. Kč.

Venkovní výstava Talent roku bude instalována na Masarykově náměstí v Ostravě od 5. do 30. června 2023.