Narozen 22.7.1940 v Kútech na Slovensku. Zájem o výtvarné umění projevuje od studentských let během studia na průmyslové škole geodézie a kartografie v Košicích, navštěvuje večerní kurzy kreslení. Po maturitě pracuje v kartografickém ústavu v Bratislavě. Hodlá studovat Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě.  Nedostane doporučení a odchází na brigádu do Ostravy. V letech 1961-1967  pracuje jako dělník. V té době se věnuje grafice a malbě na LŠU pod vedením akad. mal. Jaroslava Kapce. Od roku 1964 se začíná věnovat fotografii a pořizuje své první práce v hornickém prostředí. Po dvou letech začíná publikovat v denním tisku i odborných časopisech. V té době začíná s velkým zaujetím fotografovat ostravskou krajinu, kterou dříve ztvárňoval v kresbách. Spolu s L. Čechem a M. Poláškem je zakládajícím členem Fotoklubu NHKG a v roce 1967 uspořádává svou první samostatnou výstavu v ostravské Fotochemě. V letech 1967-1972 pracuje v tiskárně jako chemigraf a reprodukční fotograf. V roce  1972 je přijat  k řádnému studiu na FAMU (prof. Ján Šmok a A. Fárová). Po ukončení studia pracuje dva roky v ČTK ve funkci fotoredaktora. Desetiletá spolupráce s reklamní agenturou Rapid mu umožňuje podmínky  pro přechod ke svobodnému povolání. Působil jako pedagog na Střední umělecké škole v Ostravě, kde byl zakladatelem fotografického oboru. Přednášel na Fakultě umění Ostravské univerzity, obor  historické fotografické techniky, kterým se věnuje posledních 15 let. 

Více o Fedoru Gabčanovi / Fedor Gabčan pro Paměť národaFacebook Fedora Gabčana

PŘÍBĚH K FOTOGRAFII „MŮJ PŘEDÁK“

Záměr udělat dobrý portrét havíře jsem dlouho nosil v hlavě. K tomu jsem potřeboval typ, který je nositelem vlastnosti tvrdého chlapa a vhodné prostředí.

Pracoval jsem již dva roky na dole Petr Bezruč. Na vlastní žádost jsem měl jen ranní směny, abych mohl navštěvovat Lidovou školu umění. Jedním z mých učitelů byl akademický malíř Jaroslav Kapec, jehož otec byl havířem; a já obdivoval portréty uhlem. Vyzařovalo z nich mysterium těžké práce.

Začínal jsem tehdy fotografovat a zdálo se mi snazší zachytit portrét fotografií než svou kresbou. Příležitost se mi naskytla, když jsem byl zařazen do party “pleničů”. Byla to těžká a nebezpečná práce, protože z vytěžených prostor závalů se vytahovala železná konstrukce výztuže. Nejnebezpečnější práci nasazování lana vykonával předák, my vše jen odnášeli.

Denně jsem fáral s fotoaparátem, aniž bych ho použil, a čekal jsem na vhodnou příležitost. Bylo to velmi prašné prostředí, s minimem vzduchu a světla.

Jednou jsme při vyfárání zůstali hodinu uvězněni v kleci a v napětí. To se do nás vrylo a ihned po vyfárání jsem udělal pár záběrů. Jedním z nich je portrét tohoto muže z východního Slovenska.

Byl jsem členem fotoklubu NHKG v Ostravě a vedoucí fotoklubu uznal za vhodné poslat tuto fotografii na výstavu do Argentiny, kde jsem za ni získal stříbrnou medaili. Fotografie byla dále vystavena na INTERPRESSFOTO Moskva v květnu roku 1968; bylo to ještě před invazí.

Fedor Gabčan

Foto: Matěj Ptaszek

Zpět na výstavu Ostrava mýma očima